Home
Het belangrijkste monument van Breda

De 15e-eeuwse Grote Kerk van Breda is een gebouw met een rijk cultuurhistorisch verleden. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenzijde van het gebouw, maar ook de in de kerk aanwezige monumenten, gewelf- en muurschilderingen maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Breda.

Zeer bijzonder is de Prinsenkapel met zijn met bladgoud beklede plafond, waar de voorvaderen van ons Koninklijk Huis begraven zijn.

De Grote Kerk biedt echter ook een schitterende omgeving en ambiance voor het houden van diverse soorten bijeenkomsten van 10 tot 1000 personen.