Home / Historie / Restauraties / Reconstructies
Restauraties

Reconstructies

In de Grote Kerk zijn een aantal objecten van plaats veranderd, omdat deze tijdens vorige restauraties uit praktische overwegingen waren verplaatst. Zo waren veel grafzerken uit het middenschip naar de zijbeuken verhuisd om een vlakke tegelvloer te kunnen leggen. Deze is tijdens deze restauratie verwijderd en hersteld in het patroon van 1830. Andere in het oog springende reconstructies waren bijvoorbeeld het verplaatsen van de preekstoel (van het koorhek naar het middenschip) en de Prinsenbank (van de ene naar de andere zijde van het schip), maar ook de doorbraak van de torenvoet. Door deze laatste ingreep is het weer mogelijk om onder de toren door te lopen van zuid naar noord. Buiten is het hekwerk aan de westzijde van de toren ‘nieuw’: een deel van dit hekwerk is afkomstig van het hek dat hier aan het begin van onze eeuw nog stond. De rest is in dezelfde stijl geconstrueerd, maar zodanig dat duidelijk te zien is wat is toegevoegd.