Home / Historie / Praal en Devotie

Expositie Praal en Devotie, bidden en zingen in schoonheid.

Klik hier voor de minidocumentaire over de expositie.

DE EXPOSITIE PRAAL EN DOVOTIE IS TOT EN MET 31 DECEMBER 2007 TE ZIEN GEWEEST, VANAF 1 FEBRUARI 2008 IS DE EXPOSITIE DIGITAAL TE ZIEN OP MEDIAPLAYERS DIE OP DIVERSE PLAATSEN IN DE GROTE KERK STAAN OPGESTELD.

De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda is een Rijksmonument dat tot de belangrijkste monumenten van Nederland behoort. Van 1995 tot en met 2010 heeft het gebouw extern en intern een grondige restauratie ondergaan. Mede daardoor is de Grote Kerk (weer) het meest aansprekende monument van Breda geworden.

Het interieur van het gebouw is zeer bijzonder. De kerk herbergt een aantal laatmiddeleeuwse grafmonumenten die als ensemble nergens anders in Nederland voorkomen. Ook de gewelfschilderingen zijn onvergelijkbaar met die in andere Nederlandse kerken. De gewelfschilderingen van de Prinsenkapel zijn zelfs uniek voor Europa: zelfs in Italië is er geen tweede schildering in deze vorm te vinden.

De aanwezigheid van deze unieke kunstschatten en schilderingen is mede te danken aan de (Oranje-) Nassau�s. In 1404 vestigt de familie Nassau zich in de Nederlanden/Breda. In de eeuwen daarna ontwikkelt de Nassau-familie zich tot een der rijkste en machtigste van Europa. Die ontwikkeling van rijkdom en macht is duidelijk terug te vinden in de Grote Kerk van Breda: enerzijds in de vorm van de diverse uitbreidingen van het gebouw, anderzijds in de vorm van schilderingen, grafmonumenten en kunstschatten. Uitbreidingen en verfraaiingen werden gefinancierd door de Nassau�s.

In 2004 was het 600 jaar geleden dat de Nassau�s hun intrede deden in Breda. Ter gelegenheid daarvan werd het eerste deel van een serie van drie exposities over de Grote Kerk gerealiseerd: Pronk en Praal, de Nassaus in de Grote Kerk van Breda. Deze expositie werd door ruim 100.000 mensen bekeken.

Op 29 juni 2006 werd de tweede expositie over de geschiedenis van de kerk, met de titel Praal en Devotie, zingen en bidden in schoonheid, geopend. Deze expositie vertelde het verhaal over de periode 1410 tot en met 1566, de periode waarin het katholicisme van de late middeleeuwen bepalend was. De periode wordt afgesloten door het jaartal 1566, het jaar van de Beeldenstorm, waarmee de overgang naar het protestantisme wordt gemarkeerd. In de expositie wordt verteld hoe in die tijd een katholieke mis werd gezongen door kanunniken en choralen, wat ze deden, wat voor mensen ze waren, wat ze aanhadden.

De expositie belichtte de bijzondere schilderingen die in die periode in de kerk zijn aangebracht en die uniek zijn voor Nederland: de Annunciatieschildering , schildering Het Goede en Kwade Gebed, de in 2005 herontdekte pilaarschildering van de Heilige Lucia en de 8 meter hoge muurschildering van de Heilige Christoforus . Stuk voor stuk prachtige pareltjes in een kerk met een wit interieur.Omdat ze eeuwen onder de witkalk verborgen zijn geweest zijn ze van een hoge kwaliteit.

Naast deze interieuronderdelen waren heel veel unieke objecten te zien: uit diverse musea, bibliotheken en kerken uit binnen- en buitenland zijn bijzondere objecten in bruikleen ontvangen. Zoals een 16e eeuws paneel uit Luik , middeleeuwse panelen uit kasteel Heeswijk , kerkzilver uit diverse Brabantse en Belgische kerken, unieke Koorboeken en middeleeuwse manuscripten uit Amsterdam, Leiden en Den Haag, een schilderij van de heilige Christoffel (toegeschreven aan Jan Wellens de Cock) en een tresoor (een 16e eeuwse kast waarvan maar ��n exemplaar in Nederland bekend is) uit particuliere verzamelingen.

In de expositie werd bijzondere aandacht besteed aan het wonder van het Sacrament van Niervaart . Tot 1566 was Breda een bedevaartplaats, waarbij pelgrims de Grote Kerk bezochten om de bloedende hostie van Niervaart te aanbidden. De hostie verdween op miraculeuze wijze uit de kerk en is nooit meer teruggevonden. Ook alle uitingen van de Heilige Hostie werden uit de Protestantse Grote Kerk verwijderd. Als extra bijzonderheid is het 16e eeuwse paneelschilderij Sacrament van Niervaart weer in de kerk teruggekeerd. Als een museumstuk van �de Kerkschat�, de permanente expositie van het Breda�s Museum in de Grote Kerk.

Van de voorgaande exposities is een bijzondere manier van exposeren ge�ntroduceerd: in zgn. mediaplayers, computergestuurde beeldschermen. Met een touchscreen (aanraken van het beeldscherm) ziet u niet alleen de bijzondere objecten in de kerk, maar kunt u deze objecten ook aan de bovenzijde, onderzijde en achterzijde zien, of inzoomen op details. Zo is de gehele voorgaande expositie nog steeds te zien, en kunt u op delen van de expositie extra informatie over de bijzondere objecten oproepen.

Uiteraard kunt u ook door middel van een gids door de expositie worden geleid en is de expositie niet alleen geschikt voor volwassenen, maar ook voor kinderen vanaf 10 jaar. Door de moderne manier van presenteren is er ook voor jongeren veel te beleven.

Zowel deel 1 als deel 2 van de expositie is (gecomprimeerd) in de mediaplayers te zien.

Voor meer informatie of beeldmateriaal: secretariaat Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda telefoon 076 � 5 21 82 67 of e-mail info@grotekerkbreda.nl

Contactpersoon: Drs. W.P. van der Vis