Vandaag open tot 17 uur
Momenteel gesloten
Tickets

Pacificatielezing: Alicja Anna Gescinska

Portret Alicia Anna Gescinska

De jaarlijkse Pacificatielezingen vinden wisselend plaats in Breda en Gent en worden georganiseerd om van gedachten te wisselen over het verleden en de toekomst van Nederland en Vlaanderen. Dit jaar vindt de lezing plaats op zaterdag 9 november 2024 om 15 uur in de Grote Kerk Breda. 

Spreker is Alicja Anna Gescinska (Warschau, 1981), een Pools-Vlaamse filosofe, schrijver, tv-maker en directeur van de opleiding filosofie aan The University of Buckingham in Londen. Ze zal spreken over de Pacificatie van Gent en de betekenis daarvan voor de hedendaagse samenleving. Het belang van vrede, verdraagzaamheid en respect voor diversiteit staat centraal tijdens deze lezing. Gescinska zal het hebben over het thema 'Vergeven' in deze woelige tijden, waarin zelfs in Europa de vrede die verworven leek, aan diggelen geslagen lijkt te zijn.

Informatie over tickets volgt zo spoedig mogelijk.

'Mijn ouders beslisten om het land en al zijn moeilijkheden te verlaten toen ik zeven was. Al op jonge leeftijd heb ik een antwoord moeten vinden op vragen over mijn identiteit: wie ben ik, wat doe ik hier, waar kom ik vandaan, waar wil ik heen?' Alicja Anna GescinskaFilosofe, schrijver en tv-maker

Pacificatie van Gent

De Pacificatie van Gent uit 1576 staat voor vrede, verdraagzaamheid en democratie. Het is een akkoord dat werd gesloten tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1576 tussen de verenigde Nederlandse provincies en de Spaanse koning Filips II en heeft nog steeds een grote symbolische waarde. Je zou het verdrag kunnen zien als een reminder voor het faciliteren van ruimte voor interpretatie en discussie, waardoor het kan dienen als inspiratiebron voor de hedendaagse samenleving. 

Pacificatielezingen

De Pacificatielezingen zetten zich in voor het promoten van eigenheid en verscheidenheid, en benadrukken het belang van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van alle culturen, religies, leeftijden, klassen, standen, geslachten en talen. Alleen door diversiteit te omarmen en te respecteren, kan een vreedzame samenleving worden gerealiseerd en blijft de Pacificatie van Gent levend en relevant.